grafik-Z-zim – 20-21

Изпитът по Инфорнматиак за ПЪРВИ курс ще се проведе онлайн.

Изпитът по Специализирани видове туризъм за ВТОРИ курс се отлага за 14.11.2020 г, а по Технология на обслужване в хотела за 21.11.2020 г.

Изпитът по Управление на туризма  за ТРЕТИ курс ще се проведе онлайн.

Изпитите ще се проведат онлайн в случай, че се удължи срока за провеждане на неприсъствени учебни занятия след 12.11.2020 г.

Указания за провеждане на онлайн изпити ще се получат от преподавателите по съответните дисциплини.