Изпитът по Информационни системи в хотела и ресторанта ще се проведе присъствено в зала 3-207. Всички останали изпити ще се проведат онлайн.

grafikpopr-Zim-2021-2022