Студентите, дипломирани м. май 2021 г. могат да получат дипломите си лично или с пълномощно в Учебен отдел в периода от 23.08. до 03.09.2021 г. от 8,00 до 12,00 и от 12,30 до 16,00 ч.