Студентите, дипломирани м. февруари 2021 г. могат да получат дипломите си лично или с пълномощно в Учебен отдел в периода от 17.05. до 28.05.2021 г. (24.05.2021 г. е неработен ден) от 8,30 до 12,00 и от 13,00 до 16,00 ч.