Учебните занятия със студенти от редовно обучение в Колеж по туризъм – Варна при ИУ-Варна ще се провеждат съгласно учебното разписание неприсъствено, онлайн /чрез Google Meet и платформата за е-обучение/ до 12.11.2020 г. Указания за провеждането на учебните часове ще бъдат дадени от всеки преподавател по съответната дисциплина и ще бъдат качени в платформата е-обучение.
За въпроси и коментари се обръщайте първо към тюторите, директор или зам.-директор.

Успех!