Уважаеми кандидатстуденти,
благодарим ви, че  избрахте Колеж по туризъм – Варна при ИУ-Варна за продължаване на вашето обучение!
Подробна информация за кандидатстудентския прием в колежа за учебната 2022 – 2023 година, специалностите и възможностите за реализация след придобиване на ОКС „професионален бакалавър“ можете да намерите в приложената брошура.
Желаем ви успех и ви очакваме в колежа!
Кога можете да кандидатствате?
Как можете да кандидатствате?
Онлайн или на място в Колеж по туризъм – Варна при ИУ-Варна в гр.Варна, бул. „Сливница“ 158-А
Правилник за прием 22/23 г.