Промоцията за випуск 2021 г. ще се проведе на 31.05.2021 г. от 10.00 ч. в двора на Колеж по туризъм /Трети корпус на ИУ – Варна/.