Промоцията за випуск 2021 г. ще се проведе на 31.05.2021 г. от 10.00 ч. в Аулата на ИУ-Варна.
В залата могат да присъстват само дипломираните студенти (без придружители), като снимки-общи и с близките, ще могат да се направят в двора на ИУ-Варна. Задължително е носенето на лични предпазни средства (маски).