Очните занятия ще се проведат неприсъствено.  За провеждане на практиките и занятията по „Кулинарна продукция и хигиена на храненето“ и „Ресторантьорство“ ще има допълнителна информация дали  и кога ще се проведат присъствено.

Разп.-летен-зад. ТРЕТИ курс 20-21

Разп.-летен-зад. ВТОРИ курс 20-21

Разп.-летен-зад. ПЪРВИ курс 20-21

14-3274_14122020123347