В рамките на прегледа на студентската научна дейност в Икономически университет – Варна, на 21 април, 2021г., в съответствие с актуалните противоепидемични мерки (онлайн-стрийминг), се проведе ежегодната Студентска научна сесия на Колежа по туризъм, осъществена под егидата на Община Варна. Студентите бяха приветствани и насърчени от почетните гости на събитието и представители на туристическата практика г-жа Соня Георгиева, директор на дирекция „Туризъм“ в Община Варна и г-н Илин Димитров, председател на Варненската туристическа камара (ВТК), която тази година празнува 30 години от основаването си.
За поредна година събитието се проведе при голям интерес от студенти и преподаватели, с представени 10 класирали се доклада в основните 4 тематични направления на научната сесия свързани с прилагането на дигиталните технологии в туризма. Научното жури за оценяване на докладите и презентациите бе в състав: председател доц.д-р Снежина Кадиева, членове: доц.д-р Генка Рафаилова, доц.д-р Гинка Димитрова, ст.пр. д-р Светла Недева и гл. ас. д-р. Златка Тодорова.
Отличени бяха следните студентски научни разработки:
Първо място
Христо Николаев Христов, Симона Петрова Димитрова, МХР 315, II курс, редовно обучение, с доклад на тема „Дигиталните технологии в хотелиерското предлагане“, с научен ръководител: доц.д-р Снежина Кадиева
Второ място
1. Кристина Православова Кьосева, Янка Димова Радулова, Олеся Михайливна Проданова, МХР 311, II курс, редовно обучение, с доклад на тема: „Смарт решения в хотелиерството в условията на Covid – 19″, с научен ръководител: доц.д-р Снежина Кадиева
2. Кристияна Боянова Кирилова, МТ, ІІI курс, редовно обучение, с доклад на тема: „Дигиталните технологии и туристическото търсене – очаквания и желания на съвременния туристически потребител“, с научен ръководител: гл. ас. д-р. Златка Тодорова
Трето място
1. Димитър Димчев Димитров, МХР1, ІІI курс, редовно обучение, с доклад на тема: „Влияние на пандемията с Covid-19 върху развитието на туризма, туристическите обекти и бизнеса“ с научен ръководител: доц.д-р Генка Рафаилова
2. Михаил Здравков Жеков, МТСВ 321, I курс, редовно обучение, с доклад на тема: „Швеция: Различната Държава“, с научен ръководител: доц.д-р Гинка Димитрова
Наградите за отличилите се студенти ще бъдат както следва:
• парични награди за студентите, чиито разработки са на първо, второ и трето място.
• публикация за отличения на първо място доклад в сборник със студентски разработки от Студентска научна конференция на ИУ-Варна 2021 г., издаден от Университетско издателство „Наука и икономика“.
• поощрителни награди и грамоти за всички участници.
• покана от Варненска туристическа камара (ВТК) за студентите с наградените на първите три места доклади да участват в предстоящото събитие: Четиринадесети черноморски туристически форум „Рестарт на туризма – нова надежда”, 23-24 април 2021 г., и възможност за първа научна публикация в сборника с доклади от Форума. https://www.blackseatourismforum.com/