Студентска научна сесия, април, 2021г.

2021-04-23T09:26:31+03:00

В рамките на прегледа на студентската научна дейност в Икономически университет – Варна, на 21 април, 2021г., в съответствие с актуалните противоепидемични мерки (онлайн-стрийминг), се проведе ежегодната Студентска научна сесия на Колежа по туризъм, осъществена под егидата на Община Варна. Студентите бяха приветствани и насърчени от почетните гости на събитието и представители на туристическата практика г-жа Соня Георгиева, директор на дирекция "Туризъм" в Община Варна и г-н Илин Димитров, председател на Варненската туристическа камара (ВТК), която тази година празнува 30 години от основаването си. За поредна година събитието се проведе при голям интерес от студенти и преподаватели, с представени 10 класирали [...]

Студентска научна сесия, април, 2021г.2021-04-23T09:26:31+03:00

Документи за допускане до държавна изпитна сесия през м. май

2021-04-22T08:55:47+03:00

Студентите, завършили семестриално, които ще полагат държавен изпит през месец май 2021 г. трябва да представят следните документи: - Заявление за допускане до държавна изпитна сесия (купува се от книжарницата на 1 ет. в I корпус на университета); - Две снимки формат 3,5/4,5 см, като на гърба на снимките дипломантът написва факултетен №, специалност и трите си имена; - Заявленията се подават в Учебен отдел на Колежа до 29.04.2021 г. Студентите, които ще се явяват на държавен изпит задължително трябва да са върнали заетите от библиотеката книги преди подаване на документите. Не се допускат до държавен изпит студенти с непогасени задължения [...]

Документи за допускане до държавна изпитна сесия през м. май2021-04-22T08:55:47+03:00

Предварителен прием на документи за кандидатстване

2021-04-05T11:54:08+03:00

Предварителеният прием на документи за кандидатстване продължава  до 9 април (за завършили средно образование преди 2021 г.).  Приемът ще се извършва по електронен път и на място в Колежа . За да кандидатствате онлайн в Колеж по туризъм – Варна към Икономически университет – Варна трябва да маркирате  ОКС  „Професионален бакалавър". ВИЖ ТУК Необходими документи за кандидатстване Условия за кандидатстване 21 g.

Предварителен прием на документи за кандидатстване2021-04-05T11:54:08+03:00

Предварителен кандидатстудентски прием от 22 март до 1 април 2021 г.

2021-03-22T08:09:19+02:00

Предварителен прием на документи за кандидатстване от 22 март  до 1 април (за завършили средно образование преди 2021 г.).  Приемът ще се извършва по електронен път . За да кандидатствате онлайн в Колеж по туризъм – Варна към Икономически университет – Варна трябва да маркирате  ОКС  „Професионален бакалавър". ВИЖ ТУК Необходими документи за кандидатстване Условия за кандидатстване 21 g.

Предварителен кандидатстудентски прием от 22 март до 1 април 2021 г.2021-03-22T08:09:19+02:00

График за Редовна изпитна сесия на ЗАДОЧНО обучение, летен семестър 2020/2021 г.

2021-03-04T12:48:41+02:00

Изпитите на 06.03.2021 г. по Право в туризма за ТРЕТИ курс и по Сомелиерство за ВТОРИ курс ще се проведат онлайн. grafik-Z-let 20-21 г.

График за Редовна изпитна сесия на ЗАДОЧНО обучение, летен семестър 2020/2021 г.2021-03-04T12:48:41+02:00

Неположени изпити

2021-03-01T08:25:38+02:00

Датите за явяване на неположени (от предходни учебни години) се публикуват на профилите на преподавателите-титуляри на дисциплината. Титулярът на дисциплината е преподавател, който води лекциите по дисциплината. Студентите, явяващи се на тези изпити, заявяват по електронен път на e-mail на преподавателя-титуляр на учебната дисциплина намерението си за явяване на изпит на посочената от него дата, както и на инспектор студенти, обслужващ специалността не по-късно от два дни преди датата  на провеждане на изпита за изготвяне на индивидуален протокол. Индивидуалният протокол се изготвя от инспекторите в  Колеж по туризъм и изпраща по електронен път (на e-mail) на преподавателя и студента. Заплащането за [...]

Неположени изпити2021-03-01T08:25:38+02:00
Go to Top