ГРАФИК ЗА ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ И ЗАЩИТА НА ЛЕТЕН СТАЖ

2020-09-18T07:50:05+03:00

Студентите, явяващи се на неположени изпити от предходни години, заявяват по електронен път на e-mail на преподавателя-титуляр на учебната дисциплина намерението си за явяване на изпит на посочената дата, както и на e-mail на Колежа, не по-късно от 23 септември 2020 г. за изготвяне на индивидуален протокол. Изпитът се заплаща - 40 лв. по банковата сметка на Колежа и бордерото се представя в Учебен отдел. grafik_staj_19-20 grafiklikv2020