Съобщение – Бъди млад посланик на културите на Япония, Корея и Филипините