С радост и удоволствие ви приветстваме с добре дошли на страницата на най-старото висше училище по туризъм в България – Колеж по туризъм – Варна при Икономически университет – Варна, с 57 годишна история.

Нашата мисия е да градим конкурентоспособни професионалисти в туризма и проспериращи личности. За целта се стремим да поддържаме вдъхновяваща и активна среда за учене. Среда, в която се придобиват компетенции и качества, с които да се прави успешна кариера в сферата на туризма и свободното време, както и да се справя с предизвикателствата на съвременното общество и да се допринася за неговото развитие.

Образователната и научноизследователската дейност ние осъществяваме в тясно сътрудничество с туристическия бизнес, неправителствени браншови организации, фирми от индустрията на свободното време и разбира се, със силната подкрепа на Икономически университет-Варна..

Ценностите, които ни обединяват, вдъхновяват и създават една отличителна колежанска атмосфера са толерантност, насърчаване на креативността, стремеж към усъвършенстване и проява на грижа към бивши и настоящи колеги, клиенти, партньори и гости на колежа, Варна и България!

 

Ръководство на Колеж по туризъм – Варна

доц. д-р Генка Рафаилова

Директор

 • 3-104

 • 0879335580
 • genka.rafailova@ue-varna.bg

доц. д-р Гинка Димитрова

Зам.-директор, Ръководител катедра „Чужди езици“

 • 3-105

 • 0879313921

 • ginka.zh.dimitrova@ue-varna.bg

доц. д-р Снежина Кадиева

Ръководител катедра „Туризъм“

 • 3-106

 • 0879313920

 • kadieva@ue-varna.bg

Учебен отдел

Гергана Нешкова

Ръководител „Учебна дейност и студенти“ в Колеж по туризъм – Варна

 • 3-102

 • 0879313926

 • college_varna@ue-varna.bg

Галина Йорданова

Инспектор „Учебна дейност и студенти“ в Колеж по туризъм – Варна

 • 3-102

 • 08793131926

 • college_varna@ue-varna.bg