Ръководство на Колеж по туризъм – Варна

доц. д-р Генка Рафаилова

Директор

 • 3-104

 • 0879335580
 • genka.rafailova@ue-varna.bg

ст. пр. д-р Светла Недева

Зам.-директор

 • 3-105

 • 0886736480

 • svetla.k.nedeva@ue-varna.bg

доц. д-р Снежина Кадиева

Ръководител катедра „Туризъм“

 • 3-106

 • 0879313920

 • kadieva@ue-varna.bg

доц. д-р Гинка Димитрова

Ръководител катедра „Чужди езици“

 • 3-108

 • 0879313921

 • ginka.zh.dimitrova@ue-varna.bg

Учебен отдел

Гергана Нешкова

Ръководител „Учебна дейност и студенти“ в Колеж по туризъм – Варна

 • 3-102

 • 0879313926

 • college_varna@ue-varna.bg

Галина Йорданова

Инспектор „Учебна дейност и студенти“ в Колеж по туризъм – Варна

 • 3-102

 • 08793131926

 • college_varna@ue-varna.bg