Изпратете ни запитване

Банкова сметка

Колеж по туризъм – Варна
IBAN: BG02STSA93003144101600
BIC код: STSABGSF
Банка ДСК ЕАД

Контакти