Колеж по туризъм – Варна е основно звено на Икономически университет – Варна. През настоящата 2018 г. Колежът чества 55 години от създаването му.

Колеж по туризъм – Варна е с 57 годишна история. Колежът е приемник на първото в България висше училище за подготовка на специалисти за индустрията на туризма, хотелиерството, ресторантьорството и свободното време,  създадено  през 1963 г.  и получило  обществено признание като Институт по международен туризъм (ИМТ).

Министерският съвет издава Разпореждане №811 от 8 ноември, 1963 г. за създаване на Учебен комплекс по туризъм. Само след месец, през декември, 1963 г., Учебният център за подготовка на туристически кадри е устроен в хотел „София“, Златни пясъци като учебен хотел по подобие на хотел “Du Midi” – град Давос, Швейцария.

Две години по-късно, на 6 ноември 1965 г., с Разпореждане № 225 на МС  едва натрупалият  първия си опит Учебен комплекс по международен и стопански туризъм се превръща в Полувисш институт по международен туризъм.  Новият статут   налага да се проучи опита в страни с развит туризъм като Швейцария и Франция. Създателите на Колежа по туризъм, сред които се открояват проф. Д. Георгиев, доц. Е. Атанасова, доц. Н. Енев, Д. Грозев и др., залагат в  учебните планове и програми водещите в Европа методики за обучение на кадри за туристическата индустрия. С гордост може да се отбележи, че още със своето създаване Колежът по туризъм е част от Европейското образователно пространство.

С Постановление на МС № 16 от 27 януари 1997 г. Полувисшият институт по туризъм се преобразува в Колеж по туризъм като самостоятелна структура, интегрирана методически към Икономически университет – Варна, а от 1999 г. Колежът става негово основно звено.

През 2017 г., Колежът е преместен окончателно от сградата на Училището по изукства „Добри Чинтулов“ в гр. Варна в напълно реновирана и модернизирана сграда на бул. „Сливница“ 158-А. Това се осъществява благодарение на Министерството на образованието и науката и на специалната подкрепа на министър Красимир Вълчев, благодарение на академичното ръководство на Икономически университет – Варна и най-вече на ректора, проф.д-р Пламен Илиев, който прие като лична кауза осигуряването на подходяща база за Колежа още със започването на първия си мандат, благодарение на бившите директори доц.д-р Виолета Димитрова и проф.д-р Стоян Маринов и на усилията на много колежани и преподаватели.

Колежът провежда обучение на изпълнителски и средни ръководни кадри:

  • до 2022 г. по три специалности: „Мениджмънт на туризма” /“Организация и управление на туризма“/, „Мениджмънт на свободното време” /“Организация и управление на свободното време“ и „Мениджмънт на хотели и ресторанти” /“Организация и управление на хотели и ресторанти“/;
  • от 2020 г. по две специалности „Мениджмънт на туризма и свободното време“ и „Мениджмънт на хотели и ресторанти“,

От създаването си до днес, Колежът се отличава със засилено изучаване на два чужди езики интензивна практическа подготовка, тясна връзка между академичното обучение и практиката в туристическия сектор.

В Колежът се обучават 650 студенти годишно и успешно се реализират на пазара на труда в България и чужбина. В своята 57 годишна история Колежът е обучил близо 10 200 специалисти в редовна и 3600 в задочна форма, които заемат ключови позиции на оперативни мениджъри и и изпълнителски кадри, реализират се като предприемачи със собствен бизнес в сферата на туризма и свободното време в България и чужбина.

След съществените социално-икономически и технологични промени в България и света през 2010 г. все повече възпитаници на Колежа работят в институции и нестопански организации, управляващи или стимулиращи туристическия сектор на общинско и областно равнище, фирми от обслужващата сфера, вкл. за онлайн услуги.

Колежът продължава и до днес да има съществен принос за развитието на туристическата индустрия във Варненския регион, за изграждането и утвърждаването на Варна като център на професионалното и висше образование, и научно-практически изследвания в областта на туризма и свободното време.