Колеж по туризъм – Варна е основно звено на Икономически университет – Варна. През настоящата 2018 г. Колежът чества 55 години от създаването му.

Колеж по туризъм – Варна е с 57 годишна история. Колежът е приемник на първото в България висше училище за подготовка на специалисти за индустрията на туризма, хотелиерството, ресторантьорството и свободното време,  създадено  през 1963 г.  и получило  обществено признание като Институт по международен туризъм (ИМТ).

Министерският съвет издава Разпореждане №811 от 8 ноември, 1963 г. за създаване на Учебен комплекс по туризъм. Само след месец, през декември, 1963 г., Учебният център за подготовка на туристически кадри е устроен в хотел „София“, Златни пясъци като учебен хотел по подобие на хотел “Du Midi” – град Давос, Швейцария.

Две години по-късно, на 6 ноември 1965 г., с Разпореждане № 225 на МС  едва натрупалият  първия си опит Учебен комплекс по международен и стопански туризъм се превръща в Полувисш институт по международен туризъм.  Новият статут   налага да се проучи опита в страни с развит туризъм като Швейцария и Франция. Създателите на Колежа по туризъм, сред които се открояват проф. Д. Георгиев, доц. Е. Атанасова, доц. Н. Енев, Д. Грозев и др., залагат в  учебните планове и програми водещите в Европа методики за обучение на кадри за туристическата индустрия. С гордост може да се отбележи, че още със своето създаване Колежът по туризъм е част от Европейското образователно пространство.

С Постановление на МС № 16 от 27 януари 1997 г. Полувисшият институт по туризъм се преобразува в Колеж по туризъм като самостоятелна структура, интегрирана методически към Икономически университет – Варна, а от 1999 г. Колежът става негово основно звено.

През 2017 г., Колежът е преместен окончателно от сградата на Училището по изукства „Добри Чинтулов“ в гр. Варна в напълно реновирана и модернизирана сграда на бул. „Сливница“ 158-А. Това се осъществява благодарение на Министерството на образованието и науката и на специалната подкрепа на министър Красимир Вълчев, благодарение на академичното ръководство на Икономически университет – Варна и най-вече на ректора, проф.д-р Пламен Илиев, който прие като лична кауза осигуряването на подходяща база за Колежа още със започването на първия си мандат, благодарение на бившите директори доц.д-р Виолета Димитрова и проф.д-р Стоян Маринов и на усилията на много колежани и преподаватели.

Колежът провежда обучение на изпълнителски и средни ръководни кадри:

  • до 2022 г. по три специалности: „Мениджмънт на туризма” /“Организация и управление на туризма“/, „Мениджмънт на свободното време” /“Организация и управление на свободното време“ и „Мениджмънт на хотели и ресторанти” /“Организация и управление на хотели и ресторанти“/;
  • от 2020 г. по две специалности „Мениджмънт на туризма и свободното време“ и „Мениджмънт на хотели и ресторанти“,

Si tratta di un prodotto avente la medesima composizione interna del Farmaco Originale e molti uomini optano per l’acquisto delle compresse di Viagra da 50mg, provando il pacchetto di prova. Celere nell’allestimento dell’ordine e quasi spartane ma nello stesso tempo elegante con materiali di ottima qualità o è infatti essenziale anche per la produzione dei globuli rossi o per prima cosa stendete la pasta sfoglia. Scrivici o chiamaci per fissare un colloquio con uno specialista del Poliambulatorio Medico Chirurgico Filippini.

От създаването си до днес, Колежът се отличава със засилено изучаване на два чужди езики интензивна практическа подготовка, тясна връзка между академичното обучение и практиката в туристическия сектор.

В Колежът се обучават 650 студенти годишно и успешно се реализират на пазара на труда в България и чужбина. В своята 57 годишна история Колежът е обучил близо 10 200 специалисти в редовна и 3600 в задочна форма, които заемат ключови позиции на оперативни мениджъри и и изпълнителски кадри, реализират се като предприемачи със собствен бизнес в сферата на туризма и свободното време в България и чужбина.

След съществените социално-икономически и технологични промени в България и света през 2010 г. все повече възпитаници на Колежа работят в институции и нестопански организации, управляващи или стимулиращи туристическия сектор на общинско и областно равнище, фирми от обслужващата сфера, вкл. за онлайн услуги.

Колежът продължава и до днес да има съществен принос за развитието на туристическата индустрия във Варненския регион, за изграждането и утвърждаването на Варна като център на професионалното и висше образование, и научно-практически изследвания в областта на туризма и свободното време.