ОКС: Професионален бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение, Задочно обучение

Брой семестри: 6

Професионална квалификация: Туризъм

Професионално направление: Туризъм