ОКС: Професионален бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение, Задочно обучение

Брой семестри: 6

Професионална квалификация: Туризъм

Професионално направление: Туризъм

Обучението в специалността дава професионални знания и умения  за изпълнение и управление на дейности в хотели и други места за настаняване, в заведения за хранене и развлечение, в туристически комплекси и селища, създава компетенции за успешни предприемачи в туризма, за управленски позиции във фирми с дейност хотелиерство, ресторантьорство, развлечения, туристически пътувания и др., за ръководство на екипи в туристическата индустрия

СПЕЦИАЛНИ  ДИСЦИПЛИНИ:

 • Кулинарна продукция и безопасност на храните
 • Ресторантьорство
 • Технология на обслужване в ресторанта
 • Хотелиерство
 • Технология на обслужване в хотела
 • Технология на обслужване в бара
 • Първи чужд език – специализиран в хотелиерството и ресторантьорството
 • Втори чужд език – специализиран в хотелиерството и ресторантьорството
 • Кетъринг и специални събития
 • Сомелиерство

ПРАКТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • Учебна практика в базов обект /ресторант/
 • Учебна практика в базов обект /хотел/
 • Учебна практика в базов обект /бар/
 • Дигитални технологии в хотели и ресторанти
 • Грижа за клиента

Реализация след завършване на специалността:

 • управител на  хотел, къща за гости, мотел, къмпинг, ваканционно селище, апарт-хотел, детски и ученически лагери и комплекси и други видове места за настаняване;
 • управител на ресторант, бистро, снек-бар, кафе-бар, дневен, нощен бар и други видове заведения за хранене и развлечение, вкл. като част от верига или група от такива в определен район;
 • фронт-офис мениджър в хотел,
 • мениджър екип в атракционни обекти и тематични паркове, във фирми за обслужване на клиенти, на звена в  хотел;
 • мениджър в сектор обслужване на клиентите на круизен кораб и други транспортни средства;
 • мениджър екип във фирми за обслужване на клиенти, вкл. онлайн платформи
 • бизнес-секретар, вкл. в институции и неправителствени организации в сферата на туризма и др.
 • офис-мениджър и специалист във фирми за недвижима собственост;

Бизнес партньори:

 • Хотел „Интернационал“, Златни пясъци
 • Верига заведения Happy
 • „Lagard“ Варна
 • БОРД ЕООД х-л „Капитол“

Програмата е акредитирана от НАОА за период 2018-2024 г. с оценка 9.71

Обучението на студентите от специалност „Мениджмънт на хотели и ресторанти“ се осъществява в сътрудничество с Варненската асоциация на ресторанти и хотели и Варненска туристическа камара

За допълнителна информация: www.ct-varna.com

Колеж по туриъм – Варна
Трети корпус на ИУ-Варна, бул. Сливница 182 А, каб. 3-102
Email: college_varna@ue-varna.bg
Тел. 0879 313 926; 052 620 722
https://www.facebook.com/groups/71229177891/

Прочетете повече – ТУК!

Начална година
2020
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Въведение в туризма  1 5 Изпит 150 105 45
Информатика  1 5 Изпит 150 105 45
Избираеми дисциплини (1)

2 5 Изпит 150 105 45
Маркетинг в туризма  3 5 Изпит 150 105 45
Счетоводство на туристическото предриятие  3 5 Изпит 150 105 45
Мениджмънт в туризма  4 5 Изпит 150 105 45
Управление на човешките ресурси в туризма  5 5 Изпит 150 105 45
Право в туризма 6 5 Изпит 150 105 45
Общо за Фундаментални 40 1200 840 360
Специални
Стокознание  1 4 Изпит 120 75 45
Физическо възпитание и спорт  1 2 Текуща оценка 60 0 60
Избираеми дисциплини (1)

 • Първи чужд език – Френски
 • Първи чужд език – Руски
 • Първи чужд език – Немски
 • Първи чужд език – Английски
1 5 Текуща оценка 150 90 60
Избираеми дисциплини (1)

 • Втори чужд език – Немски
 • Втори чужд език – Английски
 • Втори чужд език – Френски
 • Втори чужд език – Руски
1 9 Текуща оценка 270 180 90
Ресторантьорство  2 3 Изпит 90 60 30
Технология на обслужване в ресторанта 2 6 Изпит 180 105 75
Кулинарна продукция и безопасност на храните  2 6 Изпит 180 90 90
Избираеми дисциплини (1)

 • Първи чужд език – Френски
 • Първи чужд език – Английски
 • Първи чужд език – Руски
 • Първи чужд език – Немски
2 4 Текуща оценка 120 75 45
Избираеми дисциплини (1)

 • Втори чужд език – Френски
 • Втори чужд език – Руски
 • Втори чужд език – Немски
 • Втори чужд език – Английски
2 5 Изпит 150 60 90
Технология на обслужване в хотела 3 4 Изпит 120 90 30
Избираеми дисциплини (1)

3 4 Изпит 120 90 30
Избираеми дисциплини (1)

 • Първи чужд език – Френски
 • Първи чужд език – Руски
 • Първи чужд език – Немски
 • Първи чужд език – Английски
3 4 Текуща оценка 120 75 45
Избираеми дисциплини (1)

 • Втори чужд език – Френски
 • Втори чужд език – Английски
 • Втори чужд език – Руски
 • Втори чужд език – Немски
3 5 Текуща оценка 150 60 90
Анимация в туризма 4 3 Изпит 90 60 30
Хотелиерство 4 4 Изпит 120 75 45
Избираеми дисциплини (1)

4 4 Изпит 120 90 30
Избираеми дисциплини (1)

 • Първи чужд език – Френски
 • Първи чужд език – Руски
 • Първи чужд език – Немски
 • Първи чужд език – Английски
4 4 Текуща оценка 120 75 45
Избираеми дисциплини (1)

 • Втори чужд език – Френски
 • Втори чужд език – Руски
 • Втори чужд език – Немски
 • Втори чужд език – Английски
4 7 Текуща оценка 210 120 90
Технология на обслужване в бара 5 5 Текуща оценка 150 105 45
Избираеми дисциплини (1)

 • Първи чужд език – Френски
 • Първи чужд език – Руски
 • Първи чужд език – Немски
 • Първи чужд език – Английски
5 4 Текуща оценка 120 75 45
Избираеми дисциплини (1)

 • Втори чужд език – Френски
 • Втори чужд език – Руски
 • Втори чужд език – Немски
 • Втори чужд език – Английски
5 7 Текуща оценка 150 90 60
Избираеми дисциплини (1)

 • Първи чужд език – Френски
 • Първи чужд език – Руски
 • Първи чужд език – Немски
 • Първи чужд език – Английски
6 4 Текуща оценка 120 90 30
Избираеми дисциплини (1)

 • Втори чужд език – Френски
 • Втори чужд език – Руски
 • Втори чужд език – Немски
 • Втори чужд език – Английски
6 8 Текуща оценка 240 180 60
Общо за Специални 111 3270 2010 1260
Практически
Учебна практика в базов обект /ресторант/ 2 4 Текуща оценка 120 90 30
Учебна практика в базов обект /ресторант/ 3 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна практика в базов обект /хотел/ 4 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна практика в базов обект /бар/ 5 3 Текуща оценка 90 60 30
Дигитални технологии в хотели и ресторанти  5 3 Изпит 75 60 15
Грижа за клиента  6 2 Текуща оценка 60 45 15
Луксозно хотелиерство 6 1 Текуща оценка 30 15 15
Общо за Практически 19 555 390 165
Практическо обучение
Практическо обучение (летен производствен стаж) 3 4 Текуща оценка 120 120 0
Практическо обучение (летен производствен стаж) 5 4 Текуща оценка 120 120 0
Общо за Практическо обучение 8 240 240 0
Дипломиране
Държавен изпит – първи чужд език 6 2 Изпит 60 60 0
Държавен изпит – втори чужд език 6 2 Изпит 60 60 0
Комплексен държавен изпит по специалността 6 3 Изпит 90 90 0
Практически държавен изпит по специалността 6 3 Изпит 90 90 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 188 5565 3780 1785
Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Физическо възпитание и спорт 3, 4 1, 1 60 0 60
Чужд език – Румънски език 3, 4 3, 3 180 90 90
Чужд език – Френски език 3, 4 3, 3 180 90 90
Чужд език – Испански език 3, 4 3, 3 180 90 90
Хазартен туризъм 4 2 60 15 45