С радост и удоволствие ви приветстваме с добре дошли на уебсайта на най-старото висше училище по туризъм в България – Колеж по туризъм-Варна при Икономически университет-Варна, със 61-годишна история.

Нашата мисия е да градим конкурентоспособни професионалисти в туризма и проспериращи личности. За целта се стремим да поддържаме вдъхновяваща и активна среда за учене. Среда, в която се придобиват компетенции и качества, с които да се прави успешна кариера в сферата на туризма и свободното време, както и да се справя с предизвикателствата на съвременното общество и да се допринася за неговото развитие.

Образователната и научноизследователската дейност ние осъществяваме в тясно сътрудничество с туристическия бизнес, неправителствени браншови организации, фирми от индустрията на свободното време и разбира се, със силната подкрепа на Икономически университет-Варна.

Ценностите, които ни обединяват, вдъхновяват и създават една отличителна колежанска атмосфера, са толерантност, насърчаване на креативността, стремеж към усъвършенстване и проява на грижа към бивши и настоящи колеги, клиенти, партньори и гости на колежа, Варна и България!

Директор на Колеж по туризъм – Варна при ИУ-Варна
Проф. д-р Велина Казанджиева

Колеж по туризъм – Варна е основно звено на Икономически университет – Варна със следната структура:

  1. Катедра „Туризъм“
  2. Катедра „Чужди езици и комуникация в туризма“
  3. Отдел „Учебна дейност и студенти“

Символи и традиции на Колеж по туризъм-Варна

Основен символ на Колеж по туризъм – Варна е неговото лого – квадрат, чиито върхове символизират четирите посоки на света, в отличителните за Колежа цветове – синьо и жълто, които символизират морето и пясъка, небето и слънцето, цветята и водата, радостта и усмихнатото лято.

Традиционни за Колежа са:

  • Изкачването на връх Мусала в Рила от студенти и преподаватели при зимни условия през месец март
  • Опознавателните обиколки на България от студенти и преподаватели през септември и юни
  • Дни на кариерата в туризма и свободното време през март и април