Визията на Колеж по туризъм – Варна е отстояване на позициите на водещ иновативен, престижен и конкурентен център за обучение и консултантска дейност в сферата на туризма и развлекателната индустрия. Институцията разполага с модерна материална база, създаваща подходяща учебна среда за компетентно теоретично и практически ориентирано обучение, базирано на иновации, творчество и предприемачество.

Стратегическите цели на ръководството, залегнали в Мандатната пргорма за периода 2023-2027 г. са:

  1. Повишаване на качеството на обучението чрез приложение на модерни образователни форми, методи и технологии, съобразени с международни образователни стандарти, осигуряване на надеждни и леснодостъпни ресурси за обучение и подпомагане на студентите.
  1. Развитие на взаимоизгодно сътрудничество и партньорства с туристическия бизнес, представители на публичната администрация и възпитаници на Колеж по туризъм – Варна.