Визията на Колежа по туризъм – Варна е утвърждаването му като авторитетен образователен център в европейски мащаб с гъвкаво практико-приложно и продължаващо обучение в сферата на туризма и свободното време, ефективна консултантска дейност и активно участие в научноизследователски и бизнес проекти.

Стратегическите цели на ръководството, залегнали в Мандатната пргорма за периода 2019-2023 г. са:

  1. Да защити и разшири позициите на Колежа по туризъм – Варна в българското и международното образователно пространство като желано и търсено Висше училище, като партньор за подготовка както на специалисти и мениджъри на средно равнище, така и на предприемачи в областта на туризма и свободното време, и услугите като цяло, с ОКС „професионален бакалавър“ и компетенции за кариерно развитие и придобиване на следващите образователни степени – „магистър“ и „доктор“
  2. Да продължи процеса на утвърждаване на колежа като институция със значима роля за развитието на туризма и индустрията на свободното време във Варна и България, с принос за просперитета на град Варна и неговата общност, за създаването и внедряването на знания в бизнеса и обществото.