Във връзка с предстоящия избор за Народно събрание на Република България студентите редовна форма на обучение могат да гласуват в избирателна секция по техен избор в населеното място, където се обучават, ако то е различно от постоянния им адрес със заверени студентски книжки (или издадени уверения) за зимен семестър на уч. 2022/2023 г. (чл. 241, ал. 1 от Изборния кодекс).

Заверяването на студентски книжки (или издадени уверения) се извършва в учебен отдел на Колеж по туризъм с работно време за деня на изборите 02.10.2022 г., от 08:00 ч. до 18:00 ч.