Студентите, завършили семестриално, които  ще полагат държавен изпит през месец февруари 2024 г. трябва да представят следните документи при инспектор “Учебна дейност”:

– Заявление за допускане до държавна изпитна сесия (купува се от книжарницата на 1 ет. в  първи корпус  на университета)
Две снимки формат 3,5/4,5 см, като на гърба на снимките дипломантът написва факултетен №, специалност и трите си имена
Студенти, които ще се явяват на две нови последователни сесии на държавен изпит, подават заявление за допускане до Ректора на Икономически университет – Варна. Студентите, които вече са предали необходимите документи при инспекторите УД на специалностите, подават само попълнено ново заявление за допускане до държавна изпитна сесия.

Студентите, които ще се явяват на държавен изпит , задължително трябва да са върнали заетите от библиотеката книги преди подаване на документите. Не се допускат до държавен изпит студенти с непогасени задължения за общежития.

Документите се представят до 05.02.2024 г.

 

График на държавна сесия м. февруари 2024 г. може да видите тук:

Grafik- DI 02.2024