Час и зали за изпитите ще бъдат уточнени допълнително.

ГРАФИК ЗА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – МАЙ 2024 Г