Час и зали за изпитите ще бъдат уточнени допълнително.

 

График за държавни изпити май 2022