Всички студенти трябва да заемат местата си половин час преди началото на изпитите!

Успешна Държавна сесия!

График за държавни изпити – май 2024 зали и часове