Изпитите се провеждат присъствено.

grafikpopr-let-2022