Графикът за редовна изпитна сесия, летен семестър, задочно обучение, може да видите тук:

grafik-Z-let 23-24