Изпитът по Информационни системи в хотела и ресторанта за ТРЕТИ курс, МХР ще се проведе присъствено в зала 3-207. Всички останали изпити ще се проведат онлайн.

grafik_zimen_21-22