Всички изпити ще се проведат присъствено.

grafik_leten_21-22 (1)