Изпитите се провеждат присъствено в Трети корпус – бул. „Сливница“ 158 А

График за ликвидационна сесия

grafiklikv2022

График за защита на летен стаж

grafik_ lete staj_21-22