Графикът за редовна изпитна сесия, редовно обучение, зимен семестър на 2023/2024 уч. г. може да видите тук:

grafik_zimen_23-24

Поправителната изпитна сесия е на 29.01 и 30.01,2024 г. . Графикът ще бъде качен до 10.01.2024 г.