Изпитите ще се проведат неприсъствено, с изключение на изпита по Информационни системи в хотела и ресторанта за трети курс  МХР .

grafik_zimen_20-21

14-3274_14122020123347