График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. за студентите от образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, редовно и задочно обучение