График на учебния процес за учебната 2021/2022 г. за студентите от образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, редовно и задочно обучение

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
Учебни занятия
Редовно обучение
04 октомври 2021 – 23 декември 2021 за 1 и 2 курс – 31 януари – 21 април 2022
за 3 курс – 31 януари – 08 април 2022
Начална учебна обиколка за
спец. МТ и МСВ
27 септември – 30 септември 2021
Задочно обучение
(аудиторни занятия)
 07 септември – 30 септември 2021 05 януари – 28 януари 2022
Летен производствен стаж
след първи курс
01 юни – 31 август 2022
Защита на стажа редовна сесия – 23 и 26 септември 2022
поправителна сесия – 13 октомври 2022
Ваканция 24 декември 2021 – 03 януари 2022
Редовна изпитна сесия
  • Редовно обучение
05 януари – 21 януари 2022 за 1 и 2 курс – 03 – 23 май 2022
3 курс – 11 – 20 април 2022
  • Задочно обучение
м. октомври, ноември и декември 2021 м. февруари, март, април 2022
 Поправителна изпитна сесия 25 – 26 януари 2022 за 1 и 2 курс 26 – 27 май 2022
3 курс – 26 и 27 април 2022
Ликвидационна изпитна сесия за 3 курс – 28 и 29 април 2022
за 1 и 2 курс – 27 – 29 септември 2022
Сесии за дипломиран
  • Зимна сесия
07 – 18 февруари 2022
  • Лятна сесия
3 – 20 май 2022