Студентите, дипломирани м. май 2023 г. могат да получат дипломите си лично или с нотариално заверено пълномощно в Учебен отдел в периода от 19.06. до 30.06.2023 г. от 8,00 до 12,00 и от 12,30 до 16,00 ч.