Студентите, дипломирани м. февруари 2022 г. могат да получат дипломите си лично или от друго лице с нотариално заверено  пълномощно в Учебен отдел в дните четвъртък и петък.