Студентите,завършили семестриално, които ще полагат държавен изпит през месец февруари 2022 г. трябва да представят следните документи:

– Заявление за допускане до държавна изпитна сесия (купува се от книжарницата на 1 ет. в университета – Първи корпус);
Две снимки формат 3,5/4,5 см, като на гърба на снимките дипломантът написва факултетен №, специалност и трите си имена;
– Заявленията се подават в Учебен отдел на Колежа до 28.01.2022 г.

Студенти, които ще се явяват на две нови последователни сесии на държавен изпит, подават заявление за допускане до Ректора на Икономически университет – Варна. Студентите, които вече са предали необходимите документи, подават само попълнено ново заявление за допускане до държавна изпитна сесия.

Студентите, които ще се явяват на държавен изпит задължително трябва да са върнали заетите от библиотеката книги преди подаване на документите. Не се допускат до държавен изпит студенти с непогасени задължения за общежития.

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПРИСЪСТВЕНО ПРИ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА „ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ“!

 

ЗЕЛЕН СЕРТИФКАТ  може да се придобие по следните начини:

  1. Ваксинация с национално одобрени ваксини
  2. Антигенен тест – валиден 48 часа след осъществяването му
  3. PCR тест – валиден 72 часа след осъществяването му
  4. Тест за антитела – валиден 3 месеца след осъществяването
  5. Прекарано заболяване с COVID-19

Grafik- DI 02.2022