Студентите, завършили семестриално, които ще  полагат държавен изпит през месец май 2022 г. трябва да представят  до 04.05.2022 г. следните документи (в учебен отдел, каб. 3-102 -трети корпус)

– Заявление  за допускане до държавна изпитна сесия (купува се от книжарницата на 1 ет. в  първи корпус);
Две снимки формат 3,5/4,5 см, като на гърба на едната снимка дипломантът написва факултетен №, специалност и трите си имена;

Студенти, които ще се явяват на две нови последователни сесии на държавен изпит, подават заявление за допускане до Ректора на Икономически университет – Варна. Студентите, които вече са предали необходимите документи, подават само попълнено ново заявление за допускане до държавна изпитна сесия.