Всички студенти трябва да заемат местата си половин час преди началото на изпитите!

Успешна Държавна сесия!

ГРАФИК за ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГРУПИ, ДНИ, ЧАСОВЕ И ЗАЛИ може да видите в прикачения файл:

График за държавни изпити – май 2023 зали и часове