Семестриалната такса  (680 лв.) трябва да се внесе  не по-късно от 08.01.2024 г. Книжките се заверяват от 08.0 до 10.01. 2024 г. Груповият отговорник събира книжките  и платежните и ги носи в Учебен отдел. Неплатилите  в посочения срок студенти отпадат от обучениe, поради незаписване.

Очните занятия започват на 08.01.2024 г. – понеделник.

Разписание на задочно обучение, летен семестър може да видите на този линк:

https://info.ue-varna.bg/schedule

Банкова сметка на Колежа:
Икономически университет – Варна
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC код: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк АД

Задължено лице: Трите имена, фак.№ и ЕГН на студента
Основание за плащане: такса за семестър