Записване за студентите от ПЪРВИ, ВТОРИ и ТРЕТИ курс – РЕДОВНО обучение за летен семестър на уч. 2022/2023 г. ще се извърши чрез груповите отговорници /студентска книжка и документ за платена такса/ в периода от 01.02 до 03.02.2023 г. в Учебен отдел на Колежа. Семестриалните такси трябва да се внесат по-рано от посочения срок за записване.  Държавна поръчка – 320 лв.Платено обучение първи и втори курс – 900 лв., трети курс – 850 лв. Незаписалите се студенти в посочения срок отпадат от обучениe, поради незаписване!

 

Плаща се само по банков път.

Банкова сметка

Икономически университет – Варна
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC код: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк АД

Разписанието за летен семестър ще бъде качено до 25.01.2023 г.