Семестриалната такса  ( държавна такса-390 лв. ,платено обучение-970 лв. ) трябва да се внесе  не по-късно от 25.01.2024 г. Книжките се заверяват от 01.02 до 06.02 2024 г. Груповият отговорник събира книжките  и платежните и ги носи в Учебен отдел. Неплатилите  в посочения срок студенти отпадат от обучениe, поради незаписване.

Занятията започват на 01.02.2024 г. (четвъртък) с нечетна седмица.

Разписанието може да видите тук:  https://info.ue-varna.bg/schedule

Икономически университет – Варна
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC код: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк АД

Задължено лице: Трите имена, фак.№ и ЕГН на студента
Основание за плащане: такса за семестър