Записване – от 22.08. до 24.08.2023 г.

Необходими документи за записване

  1. Диплома за завършено средно образование (оригинал и копие)
  2. Лична карта (оригинал )
  3. Банково бордеро за внесена такса за обучение
  4. Четири броя снимки – размер 3,5 на 4,5 см
  5. Студентска книжка – купува се от книжарницата на ИУ-Варна бул. “Княз Борис I” № 77

Работното време на Учебен отдел за записване на новоприетите студенти е понеделник – петък – от 8,00 до 12,00 и от 12,30 до 16,30 ч.

Семестриални такси:

Държавен прием – 390 лв.

Задочно обучение – 680 лв.

/ Задължително се внасят по банков път! /

Икономически университет – Варна   
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC код: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк АД

Задължено лице: Трите имена и ЕГН на кандидат-студента     

 Основание за плащане: Такса за обучение – Първи семестър