Екип от преподаватели и студенти, начело с проф.д-р Велина Казанджиева, Директор на Колеж по туризъм – Варна при ИУ-Варна засади сребрист кипарис в двора на колежа, Трети корпус на ИУ-Варна на 8 ноември 2023 г. Инициативата е част от програмата със събития, посветени на 60-годишнината от основаването на колежа. Датата не е избрана случайно. На 8.11.1963 г. с Разпореждане № 811 на Министерския съвет е одобрено предложението за създаването на Учебен комплекс по туризъм, който поставя основите на Института по международен туризъм като предшественик на Колеж по туризъм – Варна при Икономически университет – Варна.
Традицията за засаждане на дръвче започва от 2008 г.  в чест на 45 годишнина и продължава през 2018 г. в чест на 55 годишнина от създаването на колежа.