От 23.04. до 30.04.2024 г. (включително) може да направите избор на  факултативни дисциплини. Факултативните дисциплини не са задължителни и се избират само при желание за изучаването им.  Минимума за формиране на група 20 студента. За избралите дадена факултативна дисциплина и ако се формира група от 20 и повече студента, тя става задължителна за изучаване.

Избор на дисциплини