На  23 април 2024г. доц. д-р Станислав Пляков – ръководител на катедра “Туризъм” и Мелин Абдулов – студент 2-ри курс в Колеж по туризъм-Варна участваха и представиха Колежа в среща с ученици от Професионална земеделска гимназия „Климент Аркадиевич Тимирязев“ в гр. Каварна. Събитието бе организирано от доц. д-р Снежинка Кадиева-Панчева в рамките на инициативата на Варненска туристическа камара за срещи на представители на туристическия бизнес със средношколци с цел мотивирането им за професионална реализация в туризма.

В срещата участваха Велин Димитров и Борислава Грънчарова от TOP Rent A Car, Йордан Господинов и Михаил Минчев от “Албена”АД и проф. д-р Стоян Маринов- съпредседател на ВТК. Любезни домакини бяха инж. Радка Илиева- директор на училището, г- жа Дарина Аргирова – дългогодишен преподавател в учебното заведение, г- жа Теменужка Габракова и г- жа Емилия Семова – преподаватели по туризъм.

В сърдечен и открит разговор с учениците бе дискутирано настоящето и бъдещето на туристическата индустрия. Споделени бяха възможностите за продължаване на образованието в Колежа по туризъм и за последваща професионална реализация в сферата на туризма. Доц. д-р Кадиева подари на инж. Радка Илиева – директор на училището, учебници, с които да се подготвят бъдещите кадри в туризма.