Колеж по туризъм – Варна при Икономически университет – Варна участва чрез Морски клъстер България в PESCAVET проект, финансиран по програма Erasmus + на ЕС. Целта на проекта е да се допринесе за повишаване качеството на живот на крайбрежните общности чрез развитие на песка-туризъм в Средиземно море и Черно море. Партньори по проекта са Латвийската морска академия, Консуптантска фирма Enoros от Кипър и консултантска фирма PRISM от Сицилия, Италия. В рамките на проекта ще бъдат разработени онлайн курсове за обучение на професионалисти в песка – туризма. За повече информация за проекта вижте приложения материал и уебсайта – PESCAVET проект