Датите за явяване на неположени (от предходни учебни години) ще са в периода  от 25 октомври до 15 декември 2021 г.

Датите се публикуват на профилите на преподавателите-титуляри на дисциплината. Титулярът на дисциплината е преподавател, който води лекциите по дисциплината. Провеждането на посочените изпити на този етап е присъствено.

Студентите, явяващи се на тези изпити, заявяват по електронен път на e-mail на преподавателя-титуляр на учебната дисциплина намерението си за явяване на изпит на посочената от него дата, както и на инспектор студенти,  не по-късно от два дни преди датата  на провеждане на изпита за изготвяне на индивидуален протокол. Индивидуалният протокол се получава от преподавателя в учебен отдел.

Заплащането за явяването на неположени изпити (от предходни учебни години и  приравнителни изпити)  се извършва на посочената банкова сметка на страницата на ИУ-Варна, не по-късно от два дни преди датата за явяване. Студентът сканира платежното от банката и го изпраща по e-mail на инспектора.

Банкова сметка: ДСК ЕАД
IBAN: BG02STSA93003144101600
BIC код: STSABGSF
Титуляр: Колеж по туризъм – Варна при ИУ-Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Фак. номер, Специалност и Трите имена на студента