Колеж по туризъм – Варна

Неположени и приравнителни изпити

Неположени и приравнителни изпити2023-03-10T08:42:09+02:00

Датите за явяването на студентите от ОКС,,професионален бакалавър“  на неположени (от предходни учебни години), приравнителни изпити, както и за студентите на индивидуален план на обучение  са в периода  от 1 март до 28 април 2023 г. в редовна и задочна  форма на обучение. Датите  се публикуват на профилите на преподавателите-титуляри на дисциплината. Титулярът на дисциплината е преподавател, който води лекциите по дисциплината. Провеждането на посочените изпити  е присъствено.

Студентите, явяващи се на тези изпити, заявяват по електронен път на e-mail на преподавателя-титуляр на учебната дисциплина намерението си за явяване на изпит на посочената от него дата, както и на инспектор студенти, обслужващ специалността не по-късно от два дни преди датата  на провеждане на изпита за изготвяне на индивидуален протокол. Индивидуалният протокол се изготвя от инспектора в Учебен отдел на Колеж по туризъм и се изпраща по електронен път (на e-mail) на преподавателя и студента.

Заплащането за явяването на  неположени изпити  се извършва на посочената банкова сметка , не по-късно от два дни преди датата за явяване. Студентът сканира платежното от банката и го изпраща по e-mail на инспектора, обслужващ специалността му.

Икономически университет – Варна
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC код: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк АД

Основание за плащане:Трите имена, фак.№ и ЕГН на студента

Студентите могат да видят датите за явяване на  неположени изпити  в профилите на преподавателите – титуляри на конкретната учебна дисциплина по два начина:

  1. В университетската информационна система WebStudent ( https://info.ue-varna.bg )
    – в меню Оценки срещу всяка дисциплина е изписано името на титуляра на дисциплината, което е линк към профила му в сайта
  2. В сайта на ИУ – Варна
    – чрез директно търсене в сайта по име на преподавателя – титуляр на дисциплината
    – в меню Преподаватели в страниците на всяка катедра (списък на всички Факултети и катедри)
Go to Top