Уважаеми студенти,
от 01.01.2023 г. таксите за обучение ще се плащат по нова банкова сметка, както следва:
ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ В ЛЕВА
Титуляр: Икономически университет – Варна
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Основание: Имена, ЕГН, фак.№ ….
Успешна и щастлива нова 2023 г.