Уважаеми студенти, съгласно РД14-35/18.03.2022 г. на Ректор на ИУ-Варна всички занятия в четвъртък и петък се провеждат присъствено задължително. Лекциите, които са в понеделник и вторник, продължават да бъдат в електронна среда, с отдалечен достъп. Всички изпити за редовно обучение през месец май и април ще бъдат присъствени.