Колеж по туризъм – Варна

Основен прием на документи за кандидатстване – от 13 юни до 30 юни 2022 г.

Начало/Новини/Основен прием на документи за кандидатстване – от 13 юни до 30 юни 2022 г.

 Прием на документи за кандидатстване от 13 юни  до 30 юни .  Приемът ще се извършва на място в Колежа – бул. „Сливница“ 158 А или по електронен път . За да кандидатствате онлайн в Колеж по туризъм – Варна към Икономически университет – Варна трябва да маркирате  ОКС  „Професионален бакалавър“ (системата ще е отворена от 13 юни)

ВИЖ ТУК

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Диплома за средно образование – сканирано копие (за кандидатстване онлайн). Всички страници на дипломата трябва да са прикачени като един файл.
  2. Документ за платена кандидатстудентска такса – сканирано копие (за кандидатстване онлайн)

3. Лична карта

Такса за кандидатстване и класиране – 60 лв.

Плаща се по банков път

 

Банкова сметка на Колежа:

Колеж по туризъм – Варна                      

IBAN BG02STSA93003144101600        

BIC код STSABGSF          

Банка ДСК ЕАД           

Задължено лице: Трите имена и ЕГН на кандидат-студента

Основание за плащане: Такса за кандидатстване

Срокове за записване на новоприетите студенти – от 04.07. до 15.07.2022 г.
Правилник за прием 22/23 г.
2024-05-08T10:18:47+03:00
Go to Top