С инициативата “Подмладяваща политика”, Конгресът на местните и регионалните власти на Съвета на Европа кани млади хора (от 18 до 30 години) от своите страни – членки да станат младежки делегати. Всеки делегат ще присъства на пленарните сесии на Конгреса в Страсбург (22-24 март и 25-27 октомври) и ще развива свой собствен проект в родната си страна през цялата година. Младежките делегати имат уникалната възможност да придобият международен опит, да бъдат част от разнообразна група от млади активисти, да работят в мрежа и да окажат влияние като стимулират политическите дебати от гледна точка на младежта, като по този начин подчертават и засилват ангажимента на Конгреса за овластяване на младите хора. Повече информация за процедурата за подбор и критериите за допустимост в документа за кандидатстване – https://mycloud.coe.int/s/NHrSGf8Mpdk9nFX
Краен срок 7 януари 2022 г.