Студентите от трети курс могат да видят датите за явяване на поправителни и ликвидационни изпити в профилите на преподавателите – титуляри на конкретната учебна дисциплина по два начина:

  1. В университетската информационна система WebStudent ( https://info.ue-varna.bg)
    – в меню Оценки срещу всяка дисциплина е изписано името на титуляра на дисциплината, което е линк към профила му в сайта.
  2. В сайта на ИУ – Варна
    – чрез директно търсене в сайта по име на преподавателя – титуляр на дисциплината
    – в меню Преподаватели в страниците на всяка катедра (списък на всички Факултети и катедри)