В седмицата от 21 до 25 март 2022г. Икономически университет, Варна  бе домакин на посещение за обмяна на опит на  9 турски преподаватели, служители и докторанти от престижния Çankırı Karatekin University. В рамките на седмичната визита Абдулкадир Гьокмен, координатор по програма Еразъм+ за студентски стажове и преподавател по чуждоезиково обучение и Хикмет Улуг, преподавател по английски език, посетиха Колежа по туризъм, ИУ Варна, като обмениха опит с наши преподаватели от катедрите „Туризъм“ и „Чужди езици“. Присъстваха на семинарно занятие по английски език със студенти от 1 курс, групи 311 и 312 от специалност МХР. Разговаряха лично със студентите за тяхната мотивация и благоприятните перспективи за професионална реализация. Коментирайки академичния живот в Колежа споделиха, че „светлината в очите на нашите студенти е по-впечатляваща от яркото слънце на Варна, посрещнала ги така гостоприемно.“

ст. пр. д-р. Светла Недева

EU Erasmus+ Teacher Mobility Program visit of lecturers from Çankırı Karatekin University, Turkey at the College of Tourism, UE Varna.

From 21 to 25 March 2022 the University of Economics, Varna hosted an academic exchange visit of 9 Turkish lecturers, administrative staff and PhD students from the prestigious Çankırı Karatekin University. The Erasmus+ coordinator and Foreign Language Professor Abdulkadir Gokmen and English Language Professor Hikmet Ulug paid a special visit the College of Tourism. They were happy to share their experience and exchange ideas of future cooperation with our lecturers from the Departments of Tourism and Foreign Languages. They also attended an English language class with first-year students, groups 311 and 312 majoring in Hospitality Management. They tried to talk to every student about their motivation and favorable prospects for professional realization. Their words speak highly of our academic life „The light in the eyes of your students is more impressive than the bright sun of the welcoming city of Varna.“

Senior Lecturer Svetla Nedeva PhD